Ombyggnation

Precis som allt annat kräver ombyggnation att man tar hänsyn till den miljö som befinner sig runt omkring. Med våran beräkning och noggrann planering ser vi till att allt från start till färdigt produkt går enligt plan. För oss handlar det också om att ha en känsla för stilen. Med vår hjälp får du ett snyggt och kvalitativt resultat som du kan vara stolt över.

Tillbyggnationer

Vi på Lövgrens bygg och tak ordnar utrymmet du behöver oavsett om det gäller ett mindre uppdrag eller ett omfattande arbete. Vi beräknar och sätter oss verkligen in i både utseende och funktion hos det som redan finns, innan vi påbörjar ett tillbyggnadsarbete. Vi tänker på alla aspekter för att det viktigaste är att du ska känna dig riktigt nöjd med resultatet.

Takläggning

Vi utför nyläggning och omläggning av tak på olika slags fastigheter! Vi arbetar med alla förekommande material och taklutningar. När du väljer nytt takmaterial är det flera faktorer som spelar in: lutning, vikt, underhåll och naturligtvis det estetiska! Vi hjälper dig att välja rätt tak.

Vi hjälper dig med takarbeten, men vi arbetar även med andra byggarbeten t.ex. om- och tillbyggnader, altaner, fönster, dörrar, fasader och mycket mer. Vi strävar alltid efter att ha ett nära och bra samarbete med våra kunder och att alla parter är nöjda när arbetet är slutfört. Kvalitet och kunskap sätts i första hand. Välkommen att kontakta oss!

Några av våra tjänster :

•Altaner
•Fönster
•Dörrar
•Fasader
•Takarbeten